ป่วน! รพ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์งดให้บริการคนไข้ทุกกรณี หลัง จนท.ติดโควิดกว่า 60 คน เสี่ยงสูงอื้อ

เรื่องที่น่าสนใจ

บุรีรัมย์ – รพ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ประกาศงดให้บริการคนไข้ทั่วไปทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว หลัง จนท.ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 คน และเสี่ยงสูงจำนวนมาก จากบุคลากรทั้งหมดเกือบ 200 คน ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงกับ ปชช.ที่จะเข้ามาใช้บริการ

วันนี้ (20 เม.ย.) โรงพยาบาลพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศผ่านเพจของโรงพยาบาล พร้อมติดป้ายด้านหน้าตึก และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าทางโรงพยาบาลได้งดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 และเสี่ยงสูงจำนวนมาก จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการให้บริการ

 

โดยได้งดให้บริการคนไข้ทั่วไปทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นวิกฤต-ฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยที่มีนัดทำแผลและฉีดยาต่อเนื่องยังสามารถเข้ามารับบริการได้ ซึ่งการประกาศงดให้บริการครั้งนี้นอกจากจำนวนเจ้าหน้าที่จะไม่เพียงพอต่อการให้บริการคนไข้แล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วย

 

จากข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 60 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดเกือบ 200 คน ส่วนที่เหลือก็อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงซึ่งต้องตรวจหาเชื้อทุกวัน สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่เคยมีการนัดรับยาตามกำหนดนั้น ทางโรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาไปให้ รพ.สต.ใกล้บ้าน จากนั้นทาง รพ.สต.จะประสาน อสม.เพื่อนำยาไปจ่ายแก่ผู้ป่วยตามบ้านเพื่อลดการเดินทางเข้ามาแออัดในโรงพยาบาล ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเองด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชน และผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการได้รับทราบอีกครั้ง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com