ผู้ถือหุ้นใหญ่ W ขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต 41.37 ล้านหุ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W โดยนายสุเมธ เศษธะพานิช จำนวน 41.374 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.0833% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นการขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต โดยทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันตามข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกพบว่า เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของบริษัทนี้

อนึ่ง W เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 1.บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 2.บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 3.บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 4.บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด และ 6.บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด