แฉหลักฐานเด็ด! เปิดเอกสาร “7 ส.ส.ก้าวไกล” กรอกเอง-เซ็นเอง แบบฟอร์ม “ขอเครื่องราชฯ”

ข่าวการเมือง

(27 ม.ค.64) เปิดเอกสารแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 63 ของ ส.ส.ก้าวไกลตัวจี๊ด 7 ราย พบกรอกข้อมูล เซ็นเองในช่วงวันที่ 23-24 ก.ย. 63 หลังสาวกอ้างได้รับตามระเบียบ ไม่ได้ขอเอง

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน (อ่านประกอบ : พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน) โดยในจำนวนพบว่า อย่างน้อย 25 ราย เป็น ส.ส. พรรคก้าวไกล เเละอีก 7 ราย เป็นอดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ (อ่าน : ส.ส.ก้าวไกล กว่า 20 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากพรรคก้าวไกล มีแนวทางชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มม็อบราษฎร ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อสถาบันฯ เหตุใดถึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ต่อมากลับมีข้อโต้แย้งจากสมาชิก และผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล โดยอ้างว่าเรื่องดังกล่าวเป็นขั้นตอนของราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ที่ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร โดย ส.ส.แต่ละคนไม่ได้ยื่นขอเอง

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (27 ม.ค.) ทีมข่าวการเมือง MGR Online ได้รับข้อมูลเป็นเอกสาร “แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๓” ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนต้องกรอกเอกสารดังกล่าวด้วยลายมือตัวเอง ใน 3 ข้อ คือ 1. สถานะ 2. คำยืนยันเกี่ยวกับการไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุก ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญา หรือไม่เคยเป็นผู้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระ และ 3. คำรับรองกรณีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรส

เมื่อกรอกเอกสารดังกล่าวแล้ว ในตอนท้ายต้องลงนามรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ พร้อมกับลงวันที่กำกับด้วย โดยพบว่า ส.ส.ก้าวไกลทั้ง 7 ราย ประกอบไปด้วย นายคารม พลพรกลาง, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม, นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร, นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์, นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, นายวาโย อัศวรุ่งเรือง และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โดยทั้งหมดกรอกเอกสารและลงนามในช่วงวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว https://mgronline.com/politics/detail/9640000008232