เด้งเพราะปลอยให้หยาม! ผกก.สภ.ภูเขียว เซ่นปล่อยแขวนป้าย “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” หน้าโรงพัก

ข่าวการเมือง

(2 ก.พ.64) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้มีหนังสือเรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 3 ที่ 206/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ว่าที่ พ.ต.อ.เพิ่มสุข ศิริพละ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 โดยขาดจากตำแหน่งและหน้าที่สังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จึงให้ พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลงชื่อ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากหนังสื่อคำสั่งดังกล่าวน่าจะเกิดจากสาเหตุกลุ่มราษฎรผู้จัดค่าย “ราษฎรออนทัวร์” จัดกิจกรรมด้านนอกรั้วโรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ จากกรณีที่นักเรียนที่ลงชื่อไปค่ายถูกคุกคาม และโรงเรียนภูเขียว ออกแถลงการณ์ระบุว่าโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่รู้วัตถุประสงค์ของค่าย “ราษฎรออนทัวร์” ภายหลังผู้ชุมนุมนำป้าย “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ขึ้นแขวนหน้า สภ.ภูเขียว และเปิดเวทีปราศรัย

แหล่งข่าว https://mgronline.com/crime/detail/9640000010288