“สยามพารากอน” ปัดเอี่ยวเรียกร้อง ม.112 – หลังจากนี้ห้ามจัดกิจกรรมทางการเมือง

ข่าวการเมือง

(25 ธ.ค.63) จากกรณี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” แกนนำคณะราษฎร จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไปเดินเล่น ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 112 กับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมานั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. “สยามพารากอน” ได้ออกแถลงการร์ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเข้าไปแขวนป้ายแสดงออกทางการเมืองภายในห้างสรรพสินค้า โดยระบุว่า ขอเรียนชี้แจงว่า สยามพารากอนไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมืองภายในพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม สยามพารากอนมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกท่านอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นสถานที่ ที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนตลอดมา เรามุ่งให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการจากร้านค้าผู้เช่าพื้นที่ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่สบายใจของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ กระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างปกติสุขของบรรดาร้านค้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของร้านค้าและของศูนย์การค้า

ตลอดปีนี้ สยามพารากอนก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศูนย์การค้าอื่นๆ ร้านค้าต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งสยามพารากอนก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้จนถึงวันนี้ อีกทั้งได้ลงทุนใช้งบประมาณจำนวนมากจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเต็มที่เพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานของร้านค้าทั้งหมด ฉะนั้น หากมีเหตุการณ์ใดที่จะทำให้สถานการณ์ต้องสาหัสไปมากกว่านี้ ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบรรดากิจการที่เปิดให้บริการในสยามพารากอนที่ได้ว่าจ้างพนักงานรวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 คน

ดังนั้น สยามพารากอน จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศูนย์การค้าตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของศูนย์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบรวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ภายในอาคารและทั่วพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า สยามพารากอนขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามทำกิจกรรมหรือการแสดงออกใดๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมถึงการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายที่จะพึงมีโดยชอบธรรม

เครดิตข่าว https://www.dailynews.co.th/politics/815013
เครดิตภาพ voice