ศาลเผยแพร่คำพิพากษา 6 ฐานความผิด “กำนันสุเทพ – กปปส.” รวม 38 คน

ข่าวการเมือง

(25 ก.พ.64) ศาลอาญาเผยแพร่เอกสารข่าว กรณี ศาลพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ 24 7/2561 พ่วง อ 832/2561,อ1185/2561,อ2603/2561,อ3376/2561,อ491/2562,อ719/2562, อ1315/2562,อ1760/2562,อ2378/2562 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 โจทก์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 39 คน จำเลย ในความผิดฐานกบฏก่อการร้ายล้มล้างการปกครองขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรช่วงปี 2556

โดยเอกสารดังกล่าวมีการแจกแจงฐานความผิดดังนี้

  1. ฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ
  2. ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยผู้ใดผู้หนึ่งมีอาวุธ เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก
  3. ฐานร่วมกันบุกรุกสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นในเวลากลางคืน และ ฐานทำให้เสียทรัพย์
  4. ฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
  5. ฐานร่วมกันกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิได้
  6. ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาล

สำหรับคำพิพากษาทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

แหล่งข่าว https://www.thaipost.net/main/detail/94205