“พวกยูเอ็น” จงฟัง! คนไทย 90% ไม่เอา “ม็อบจ้องทำลายสถาบัน”

ข่าวการเมือง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจภาคสนาม มีแค่ร้อยละ 3.8 ระบุ ม็อบไม่ได้ทำลายทรัพย์สินราชการ ,ม็อบไม่ได้ทำลายเงินภาษีของประชาชน ที่เหลือระบุ ม็อบทำลาย!

(6 มี.ค.64) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ยู เอ็น ฟัง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,633 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า

– ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ระบุ ม็อบ ทำลายทรัพย์สินราชการ ทำลายเงินภาษีของประชาชน

– ในขณะที่ ร้อยละ 3.8 ระบุไม่ทำลาย

ที่น่าพิจารณาคือ

– ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ต้องการให้ ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงจับกุม กลุ่มม็อบที่ทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชน

-ในขณะที่ร้อยละ 3.3 ไม่ต้องการ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 สนับสนุนการทำงานของตำรวจในเหตุการณ์ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ร้อยละ 95.9 เช่นกัน ระบุ ตำรวจ จัดการม็อบ 28 กุมภาพันธ์ ได้ดีกว่ามาตรฐานสากล ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก

ร้อยละ 95.4 ระบุ การพาคนและม็อบลงถนน จะนำไปสู่ความแตกแยกและการสูญเสียของคนในชาติ

ร้อยละ 94.1 ระบุ มีนักวิชาการ อยู่เบื้องหลัง หนุนม็อบ สั่นคลอน สถาบันหลักของชาติและของประชาชน และ

ร้อยละ 92.3 ระบุ มีต่างชาติ อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและของประชาชนคนไทย

ที่น่าสนใจคือ

– ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุ การทำหน้าที่ของตำรวจ ในการควบคุม ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำได้ดี

– ในขณะที่ ร้อยละ 3.4 ระบุ ทำได้ไม่ดี

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ยูเอ็น ฟัง เป็นหัวข้อของโพลนี้ที่ “เปิดใจประชาชน” ต่อสถานการณ์ม็อบและการพาคนลงถนนที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชัดเจนว่า ม็อบและการพาคนลงถนนนำไปสู่ความรุนแรงบานปลายและการสูญเสีย ขบวนการเบื้องหลังคือต่างชาติ นักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มผู้หลบซ่อน (Unknown) ยุยง ปลุกปั่น กลุ่มเยาวชนให้เกิดความเกลียดชังและจ้องทำลายสถาบันหลักของชาติและของประชาชน เพื่อให้คนในชาติอ่อนแอและทำร้ายทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชนจนเหลือซากหักพังและแหล่งทุนต่างชาติก็จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติและของประชาชนคนไทยเอาไปยึดครองในช่วงจังหวะคนไทยอ่อนแอและสูญเสียขาดพลังต่อรอง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดแบบนี้แล้ว คนไทยทุกคนต้อง รู้ รัก สามัคคี ความสุขประชาชน คือ รู้เท่าทันเกมสงคราม (War Game) ม็อบนี้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้ที่ถูกคนไทยบางคนไปร่วมขบวนการกับต่างชาติยุยงปลุกปั่นคนรุ่นใหม่ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ คาดคิดไม่ถึง ตกเป็นเครื่องมือทำลายทรัพย์สมบัติชาติกันเอง ดังนั้นทุกคนจึงต้องรักและสามัคคี กัน เพื่อความสุขประชาชน และช่วยกันพูดต่อให้ “ยู เอ็น ฟัง”

แหล่งข่าว https://www.thaipost.net/main/detail/95172