ประดิษฐ์ยันบิดเบือน รธน. ใต้เป็นขบวนการ-เข้มประชามติ

ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2560

(5 ส.ค.59) ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความพร้อมการออกเสียงประชามติของกระทรวงมหาดไทย ว่า ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงได้ครบถ้วน โดยการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นทั่วประเทศ รวมถึงกิจกรรมบิ๊กเดย์เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขณะที่การสูญหายของบัญชีรายชื่อนั้น ไม่มีการกระทำที่ส่อเป็นขบวนการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ดร.ประดิษฐ์ กล่าวถึงการพบความไม่สงบเรียบร้อยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ได้มีการพ่นสีตามที่สาธารณะ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นขบวนการเพราะมีการใช้ข้อความและการกระทำที่คล้ายคลึงกันทั้ง 4 จังหวัด โดยยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเป็นขบวนการใด

นอกจากนี้ ไม่รู้สึกกังวลเรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยในวันประชามติ เพราะทางกระทรวงมหาดไทย ได้วางมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้เป็นอย่างดี พร้อมเชื่อว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ จะมากกว่าปี 50 แน่นอน

เครดิต
http://www.tddf.or.th/constitution/detail.php?contentid=0083&postid=0012730&currentpage=1
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=718821