คนไทยส่วนใหญ่ ไม่สบายใจข่าว “ฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยง” ให้ “ไอลอว์” – เชื่อมีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน

ข่าวการเมือง

คนไทยส่วนใหญ่ ไม่สบายใจข่าว “ฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยง” ให้ “ไอลอว์” – เชื่อมีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน

(22 พ.ย.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ฝรั่ง ท่อน้ำเลี้ยง ไอลอว์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,824 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงการรับรู้ข่าว นาย จอร์จ โซรอส โจมตีค่าเงินบาท เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย และเข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของประเทศไทย พบว่า

 • ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบข่าว
 • ในขณะที่ร้อยละ 29.8 เคยได้ยิน เคยทราบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง ความเชื่อและความเห็นเกี่ยวกับ ฝรั่ง หนุนหลังม็อบและไอลอว์ พบว่า

 • ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เอาข้อมูลความจริง แสดงเส้นทางการเงินจากฝรั่ง ถึงไอลอว์ และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้
 • รองลงมาคือ ร้อยละ 94.8 เชื่อว่า มีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เคลื่อนไหวปั่นกระแส ทำคนไทยแตกแยก
 • ในขณะที่ ร้อยละ 94.7 ระบุ ไม่สบายใจต่อข่าว ไอลอว์ รับเงินจาก ฝรั่ง เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องสถาบันหลักของชาติ
 • ในขณะที่ ร้อยละ 93.5 ระบุ กลุ่มทุนฝรั่ง จ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย
 • และร้อยละ 91.5 ระบุ เชื่อว่ามีกลุ่มทุนฝรั่ง สนับสนุนไอลอว์ แก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ

 • ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ ทุกจังหวัดควรรณรงค์ทำกิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็น รู้ รัก สามัคคี ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ
 • รองลงมาคือ ร้อยละ 97.3 ระบุ เอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงิน ฝรั่ง ปลุกปั่นคนไทยแตกแยก
 • ร้อยละ 96.5 ระบุ กังวล รัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่างๆ ของประเทศจนยากจะควบคุม
 • ในขณะที่ ร้อยละ 96.1 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อยๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และ
 • ร้อยละ 93.0 ระบุ สื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ไม่สบายใจต่อข่าว ฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ ไอลอว์ เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติและเกิดการสูญเสียเพราะมีขบวนการจะแก้ในหมวดเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในรัฐธรรมนูญ ที่น่าเป็นห่วงคือ หลังความแตกแยกลุกลามปานปลายและการสูญเสีย กลุ่มทุนต่างชาติ จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ ไปในห้วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติอ่อนแอ ดังนั้นสื่อมวลชน ควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองมากกว่ากลายเป็นตัวเร่ง เสี้ยมหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อย่างเช่นประชาชนในบางประเทศไม่ให้พูดเรื่องการเมืองและเรื่องละเอียดอ่อนที่จะทำให้คนในชาติของเขาแตกแยกและพวกเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขแม้จะเห็นต่างกัน

เครดิต https://www.thairath.co.th/news/politic/1981367