กกต.แถลงผลประชามติเป็นทางการคนเห็นชอบร่างรธน.61.35%

ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2560

(10 ส.ค.59) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการว่า
จากยอดรวมผู้มีสิทธิ 50,071,589 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน คิดเป็น 59.40 %

 • บัตรดี 28,804,432 ใบ
 • บัตรเสีย 936,209 ใบ (3.15 %) (บัตรที่ถูกฉีกทำลายอยู่นอกบัญชี 36 ใบ)

 • เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 16,820,402 คะแนน (61.35 %)
 • ไม่เห็นชอบ 10,598,037 (38.65 %)

 • เห็นชอบคำถามพ่วง 15,132,050 คะแนน (58.07 %)
 • ไม่เห็นชอบ 10,926,648 (41.93 %)

ทั้งนี้ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านเข้ามาภายในเวลาตามมาตรา 49 แห่ง พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

นายศุภชัยกล่าวว่า กกต. จึงมีมติลงนามประกาศผลการออกเสียง และจำนวนผู้มาใช้สิทธิอย่างเป็นทางการถึงสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว กกต. ขอขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่สละเวลาออกมาใช้สิทธิครั้งนี้

“การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดขึ้น เพราะความร่วมมือของสำนักงานตำรวจ ทหารสามเหล่าทัพช่วยดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย”ประธาน กกต. กล่าว

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิน่าพอใจ มากกว่าปี 2550 บัตรเสียอยู่ที่ 3.15 % ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ จากปรกติ 4 – 5 % แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดที่มีบัตรเสียมากเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูง โดยมีผู้มาใช้สิทธิมาก ทั้งสามอันดับคือปัตตานี 7.43 % นราธิวาส 7.11 % และ ยะลา 6.54 % ทาง กกต. ตั้งข้อสังเกตว่าต้องศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นเรื่องความไม่เข้าใจ เรื่องภาษา หรือปัญหาศาสนาก็ต้องไปดูให้ละเอียด

นายสมชัยกล่าวว่าจังหวัดที่ออกเสียงสูงสุด 5 อันดับได้แก่

 1. ลำพูน 76.47 %
 2. แม่ฮ่องสอน 74.36 %
 3. เชียงใหม่ 73.17 %
 4. ตาก 70.06 %
 5. เชียงราย 67.64 %

ซึ่งต้องชมคนภาคเหนือตื่นตัวสูงสุดในการมาใช้สิทธิ

5 จังหวัดที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญสูงสุดได้แก่

 1. ชุมพร 90.04 %
 2. นครศรีธรรมราช 88.05 %
 3. ภูเก็ต 88.03 %
 4. สุราษฎรธานี 87. 29 %
 5. ระนอง 87.10 %

ซึ่งอยู่ในภาคใต้ทั้งหมด

5 จังหวัดที่เห็นชอบคำถามพ่วงสูงสุด

 1. ชุมพร 87.51 %
 2. นครศรีธรรมราช 85.93 %
 3. ภูเก็ต 85.59 %
 4. สุราษฎรธานี 84.22 %
 5. ระนอง 84.19 %

5 จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยสุด

 1. กทม. 1.53 %
 2. นนทบุรี 2.00 %
 3. ภูเก็ต 2.12 %
 4. พัทลุง 2.15 %
 5. ชุมพร 2.19 %

นายประวิช รัตตนเพียร กกต. กล่าวว่าในปี 2550 มีจังหวัดที่ออกมาน้อยกว่า 50 % แต่ครั้งนี้ทุกจังหวัดออกมาใช้สิทธิเกิน 50 % จากนี้ไปสิ่งแรกที่ กกต. ดำเนินการคือถอดบทเรียนกระบวนการ ปัญหาอุปสรรค และเตรียมจัดการเลือกตั้งใหญ่ปลายปีหน้าถ้าเป็นไปตามโรดแมป

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ยอดตัวเลขผลการออกเสียงที่เขย่งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ โดยในกรณีบัตรดีและบัตรเสียที่ขาดไป 36 ใบนั้น น่าจะเกิดจากบัตรที่ถูกฉีกทำลาย เพราะส่วนนี้จะไม่ได้มีการนำมารวมอยู่เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย

ส่วนยอดเห็นชอบและไม่เห็นชอบทั้ง 2 คำถามที่เมื่อรวมแล้วไม่เท่ากัน และน้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธินั้น เพราะมีผู้กาบัตรเพียงคำถามเดียวจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายบุณยเกียรติ ได้เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ 1 เพื่อนำผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ มามอบให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ในเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรี จะแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณประชาชน พร้อมชี้แจงขั้นตอนดำเนินการ หลังการออกเสียงประชามติ

เครดิต https://www.posttoday.com/politic/news/447841