กกต.ห้ามครูชี้นำประชามติแต่ให้คนออกมาใช้สิทธิมากที่สุด

ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2560

(17 มิ.ย.59) กกต.แนะแนวครูก.มีหน้าที่รณรงค์ประชามติห้ามชี้นำเด็ดขาด ไม่ต้องสนใจคนเห็นด้วยหรือไม่ แต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด และต้องมีบัตรเสียไม่น้อยกว่า3%
นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิทยากร ครู ก. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ รุ่นที่ 5 โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ครู ก.คือทัพหน้าของกกต. แม้จะไม่มีการเลือกตั้งมา 2 ปี แต่ทำงานอย่างแข็งขันในการสร้างเครือข่าย ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา การทำประชามติจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทุกคน

ทั้งนี้ หน้าที่มี 2 ส่วน 1.การเตรียมการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งอยู่ในฝีมือของทุกคนและเป็นที่ยอมรับ และ 2.การสื่อสารที่ต้องการให้มีการออกเสียงคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ ซึ่งตั้งเป้าไว้ 80% เป็นการตั้งเป้าสูงเพื่อให้คุ้มแรงเหนื่อย และอยากขอให้เร่งรณรงค์เพราะการออกเสียงประชามติครั้งนี้ ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร

“การรณรงค์ไม่ต้องสนใจว่าประชาชนจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดและลดจำนวนบัตรเสียให้มีไม่เกิน 3% และการรณรงค์จะต้องไม่ชี้นำ รวมถึงไม่ต้องอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยู่แล้ว”นายประวิช กล่าว

ส่วนกรณีมาตรา 61 วรรคสองของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล แต่เชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะไม่กระทบต่อการทำประชามติ เพราะมาตรา 7 เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และเผยแพร่ความเห็นได้ ทั้งนี้ ตัวกฎหมายมีโทษทางอาญา กกต.ไม่ได้ไปตัดสิน แต่ประชาชนที่เห็นการกระทำผิดไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้ ดังนั้น อะไรที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปทำ

เครดิต https://www.posttoday.com/politic/news/437947